Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.
Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti. Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih oseb. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo te spletne strani po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Politika varovanja osebnih podatkov

V podjetju NUBIA, poslovno svetovanje, Edita Wolf s.p., Breg 33, 2322 Majšperk, Slovenija se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki. Osebnih podatkov, ki jih interesenti za naše produkte in storitve, posredujejo preko kontaktnih form (obrazcev preko te spletne strani), ne hranimo in ne obdelujemo za namene nadaljnega trženja.

Kontaktne podatke (ime, elektronski naslov, telefon), v svojih obrazcih, zahtevamo izključno zato, da lažje kominiciramo z interesenti, takoj po vzpostavljeni komunikaciji (odgovoru na elektronsko pošto ali odgovoru na posredovano telefonsko številko), pa posredovane kontaktne podatke, izbrišemo.

V namene nadaljnega trženja ne izvajamo na tej spletni strani, nobenih marketinških kampanj v obliki pošiljanja kakršnekoli elektronske pošte z reklamnim gradivom in novicami iz naše spletne strani.

Obenem interesentu, ki preko te spletne strani posreduje, kontaktne podatke, zagotavljamo naslednje pravice:

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  • namene obdelave,
  • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

– Razloge kot tudi pomen in predvidene posledice obdelave posredovanih podatkov za posameznika

– Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– Popravek netočnih osebnih podatkov

– Omejitev obdelave, kadar:

  • oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  • je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov

– Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Imam pravico, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot posameznika: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov ipd.. Vaših osebnih podatkov ne zbiramo.

Uporaba in širjenje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo uporabljali za splošno komuniciranje z vami in za namen neposrednega trženja, ter z namenom ugotavljanja vašega zanimanja za rešitve, storitve in produkte našega podjetja ter kontaktiranja v zvezi z njimi prek e-maila ali telefona. Vaših osebnih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Svoboda izbire in postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@mizarstvo.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati. Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.